Punktacja narzędzia MODERN: 4/5
Kategoria: narzędzia do zarządzania kursem

Strona www: www.moodle.org
Cena: wersja darmowa i wersja Premium

1. Obejrzyj

Moodle to oparty na oprogramowaniu open source system do zarządzania nauczaniem (LMS), który pomaga nauczycielom, administratorom i uczniom stworzyć spersonalizowane środowisko szkoleniowe. Moodle może być wykorzystywany bezpiecznie przez kilku studentów lub miliony użytkowników.

Dlaczego warto skorzystać z Moodle:

 • Moodle udostępnia studentom środowisko edukacyjne, które jest przyjazne, innowacyjne i kreatywne.

Poniżej znajdują się przykłady na wykorzystanie Moodle:

 • Użyj Moodle, aby stworzyć blog dla studentów
 • Użyj Moodle, aby prowadzić podcast dla studentów
 • Użyj Moodle do oceny/ewaluacji prac studentów
 • Skorzystaj z czatu aby pobudzić dyskusję online
 • Współpracuj z klasą w innej szkole lub w innym kraju wykorzystując dzieloną przestrzeń
 • Zróżnicuj przypisywane zadania aby dać studentom większy dostęp do zarządzania kursem (np. ocenianie postów na forum, oglądanie zgłoszonych prac – ale nie ocenianie, edytowanie określonychzasobów i przydziałów)
 • Uzyskaj dostęp do historii aktywności studenta
 • Interaktywna informacja zwrotna bezpośrednio od nauczyciela
 • Studenci mogą prowadzić dziennik zajęć
 • Dyskusje na forum dotyczące książek
2. Przeczytaj

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat narzędzia Moodle i jego wykorzystania w klasie lub na sali wykładowej? Przeprowadziliśmy ocenę pedagogiczną tego narzędzia, w ramach której szczegółowo przedstawiliśmy jego mocne i słabe strony zgodnie z jego możliwościami w zakresie innowacyjnych strategii nauczania.

3. Ucz się od innych

We collected and created some exemplar videos which include tutorials, case studies of educators using this tool and more. Click to watch and learn.

No youtube playlist videos to be found - maybe API key not set ? This is the feed - https://www.googleapis.com/youtube/v3/playlistItems?part=snippet&playlistId=q6DuoN0LoA3EmPPGKGkF-uenbPPOtLwR&key=AIzaSyCtrnD7ll8wyyro5f1LitPggaSKvYFIvU4&maxResults=50
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
4. Pierwsze kroki z Moodle

Jeśli planujesz niewielką liczbę użytkowników, możesz utworzyć stronę za darmo korzystając z MoodleCloud.

Krok 1:  Zapisz się

 Zapisanie się do MoodleCloud jest bardzo proste. Najpierw wybierz pakiet, który cię interesuje, i podążaj za wyświetlanymi komunikatami. Dla pakietów płatnych (Starter i Moodle For School) zostaniesz poproszony o podanie danych do płatności i o zapłacenie za dostęp.

Krok 2:  Uzyskaj dostęp do MoodleCloud Portal

W ciągu kilku sekund otrzymasz dostęp do MoodleCloud Portal, gdzie możesz zarządzać swoim kontem i stroną oraz rozpocząć proces edukacyjny.

Twoja nazwa użytkownika Portalu jest nazwą twojej strony, a nazwa twojego użytkownika na stronie to “admin”. Hasło ustanawiasz sam i jest ono takie samo dla Portalu i strony.

Krok 3:  Rozpocznij pracę ze stroną Moodle Cloud

Witryna MoodleCloud jest w pełni hostowaną wersją najnowszej wersji potężnej i bezpiecznej platformy edukacyjnej Moodle.

Na swojej stronie umożliwisz innym uzyskanie efektywnych doświadczeń edukacyjnych w prywatnym otoczeniu. Możesz tworzyć kursy, dostarczać aktywności i zasoby do celów szkoleniowych, umożliwisz uczniom uczestnictwo w quizach i wgrywanie własnych plików, dokonasz oceny i porozumiesz się ze swoimi uczniami.

Po zapisaniu się do strony MoodleCloud, jako administrator strony możesz wprowadzać zmiany wyglądu, tworzyć kursy, przydzielać nauczycieli I uczniów do kursów, a także komunikować się z każdym na stronie.

5. Działaj – wypróbuj Moodle samodzielnie!

Teraz, gdy wiesz już wszystko na temat Moodle – zapoznaj się z zaanwansowanymi sposobami wykorzystania aplikacji w klasie lub na zajęciach.

Wersja demonstracyjna Moodle: https://moodle.org/demo/