MODUŁ 2 – ODWRÓCONA KLASA

Moduł 2 – Odwrócona klasa

Czym jest odwrócone nauczanie?

Odwrócona klasa to innowacyjny model pedagogiczny, który w odmienny sposób postrzega typowe lekcje i prace domowe. Krótkie wykłady w formie wideo oglądane są przez uczniów w domu, przed zajęciami, natomiast w czas spędzany w klasie poświęcony jest na wykonywanie ćwiczeń, projektów, na dyskusję z nauczycielem.

Odwrócone nauczanie i kształcenie zawodowe

Odwrócone nauczanie jest szczególnie ważne w kształceniu zawodowym, gdzie nacisk kładzie się na naukę poprzez praktyczne wykonywanie zadań i wykorzystywanie wiedzy w realnych sytuacjach. W kształceniu zawodowym szczególnie ważne jest, aby nauczyciele uczyli głównie praktyki, a nie teorii. Podejście Odwróconej Klasy z tego względu jest faworyzowane w kształceniu zawodowym, ponieważ pozwala na spędzenie czasu na wykonywaniu praktycznych zadań twarzą w twarz, dostosowując także proces nauki indywidualnie do potrzeb ucznia. Badania wskazują, że kursy, które wykorzystywane są w modelu odwróconym, osiągają dużo większą skuteczność.

 • Odwrócone nauczanie i kształcenie zawodowe – interesujące studia przypadku

Hull College Group Case Study 2015
Flipped Classroom Case Study of Teaching Oral English in a Vocational College

Dlaczego warto skorzystać z tego modułu?

 • Odkryj czym różni się pedagogiczne podejście do odwróconego nauczania od tradycyjnych metod edukacyjnych
 • Dowiedz się więcej o korzyściach, jakie płyną z wykorzystania odwróconego nauczania, od pionierów tej metody (Salman Khan, Jonathan Bergmann i Aaron Sams)
 • Zyskaj lepsze spojrzenie na perspektywy ucznia, które otwiera przed nim odwrócone nauczanie
 • Dowiedz się o szerokim spektrum narzędzi, które możesz wykorzystać aby „odwrócić” swoją klasę
 • Odkryj jak zachęcić swoich uczniów, przedstawiając im korzyści płynące z tej metody

Jak więc przystąpić do tego Modułu?

To proste – kliknij w poniższy link, aby rozpocząć pierwszą lekcję. Upewnij się, że odpowiedziałeś na przedstawione pytania i, z czasem, zaangażuj się w dyskusję. Na końcu każdej lekcji znajduje się link do następnej lekcji, kliknij go aby przejść dalej!

ROZPOCZNIJ PIERWSZĄ LEKCJĘ JUŻ TERAZ

Czas trwania: 1 godzina
Struktura: Samodzielna nauka poprzez krótkie sesje wideo, dokonywanie oceny, czytanie i dyskusję.
Lekcje:

 1. Wprowadzenie do Modułu Odwróconej Klasy
 2. Jak wygląda “odwrócona” klasa?
 3. Rola filmów wideo w Odwróconej Klasie
 4. Jakie narzędzia są właściwe dla tej metody?
 5. Doświadczenia uczniów z metodą Odwróconej Klasy
 6. Odwrócona Klasa: jak „wciągnąć” interesariuszy na pokład

Sposób dostarczenia: TED Ed

5 powodów, dla których kochamy TED Ed:

 1. Obecnie istnieje wiele filmów wideo i lekcji na niemalże każdy temat. Możesz skorzystać z tych wideo, które dostępne są online, lecz możesz także wgrać własne wideo do serwisu YouTube, a następnie stworzyć lekcję w TED Ed opartą o Twój film. Możesz wykorzystać także filmy wideo niektórych z najtęższych umysłów tego świata i stworzyć w oparciu o nie własne lekcje!
 2. Platforma jest wyjątkowo przyjazna dla użytkownika, łatwa do skonfigurowania i uczniowie nie będą mieć problemu z jej śledzeniem. Szczególnie do gustu przypadła nam funkcja raportów – otrzymasz natychmiastowe powiadomienie o informacji zwrotnej lub odpowiedzi w prowadzonej dyskusji.
 3. Korzystając z sekcji THINK, możesz ocenić jak Twoi uczniowie zrozumieli wideo/lekcję wykorzystując pytania otwarte i pytania wielokrotnego wyboru.
 4. Tych uczniów, którzy są głodni wiedzy, możesz zaspokoić dodatkowymi materiałami z sekcji “Dig Deeper”.
 5. TED Ed zachęca do uczenia się w formie “peer to peer”, które możesz uwzględnić poprzez prowadzenie dyskusji na tematy poruszane w Twoich lekcjach.

Additional Reading and Resources on the Flipped Classroom model

 • W roku 1993, Alison King opublikowała “From Sage on the Stage to Guide on the Side“, które kładzie nacisk na to, jak ważne jest wykorzystywanie czasu szkolnego na budowanie zrozumienia, a nie na przekazywanie informacji.
 • W roku 1997, harwardzki profesor Eric Mazur stworzył strategię, którą nazwał “peer instruction”. Strategia ta wyprowadza z klasy szkolnej przepływ informacji, a wprowadza do niej umiejętność przyswajania informacji. Dzięki temu podejściu, zamiast po prostu prowadzić zajęcia, mógł on zacząć wspierać swoich uczniów w ich procesie nauki.
 • Tymczasem w roku 2000, Lage, Platt i Treglia opublikowali artykuł zatytułowany “Inverting the Classroom: A Gateway to Creating an Inclusive Learning Environment“, w którym dyskutują oni na temat ich badań dotyczących odwróconego nauczania na poziomie college’u.
 • W roku 2004, Salman Khan zaczął nagrywać wideo dotyczące matematyki, po tym jak został o to poproszony przez młodszą kuzynkę, którą uczył, ponieważ poczuła ona, że nagrania pozwolą jej pominąć te fragment, które już opanowała, i skupić się na tych częściach, które sprawiają jej problemy. Na podstawie tego doświadczenia Salman stworzył Khan Academy, która stała się synonimem strategii Odwróconej Klasy.
 • W roku 2007, nauczyciele chemii z Woodland Park High School, Jonathan Bergmann i Aaron Sams stali się siłą napędową odwróconej edukacji na poziomie “high school”, gdy nagrali swoje wykłady i opublikowali je online, aby wesprzeć tych studentów, którzy nie mogli pojawić się na zajęciach. Stali się wówczas pionierami tego modelu edukacyjnego.
 • W roku 2011 nauczyciele z Clintondale High School w Michigan “odwrócili” wszystkie klasy. Greg Green przewodził tym wysiłkom, wspierając nauczycieli w ich dążeniach do stworzenia planów Odwróconych Klas. Odwrócone Klasy liczyły wielu uczniów, którzy „oblali” w przeszłości egzaminy – niektórzy z nich wielokrotnie. Po 20 tygodniach, uczniowie Odwróconych Klas osiągali lepsze wyniki od tych, którzy uczyli się w klasach tradycyjnych. Uczestnictwo wzrosło z 63% w 2010 roku do 80% w 2012.
 • W roku 2014, MEF University, prywatny uniwersytet non-profit zlokalizowany w Stambule (Turcja), przyjął swoich pierwszych studentów. Uniwersytet MEF stał się pierwszym uniwersytetem na świecie, który przyjął model Odwróconej Klasy na poziomie uczelni wyższej.
 • Z treścią materiału często trzeba zapoznać się więcej, niż jeden raz – w modelu Odwróconej Klasy uczniowie mogą “zatrzymać” i “przewinąć do tyłu” swojego nauczyciela! To sprawia, że czas nauczyciela jest wykorzystywany efektywniej.
 • Podejście Odwróconej Klasy jest odpowiednie dla wszystkich – nie tylko dla tych studentów, którzy mają trudności z przyswajaniem wiedzy, ale i dla tych, którzy wyraźnie wyprzedzają swoich kolegów!
 • Odwrócona Klasa zwiększa interakcję na linii uczeń-nauczyciel – kiedy nie musisz prowadzić wykładu w trakcie zajęć, możesz spędzić więcej czasu indywidualnie z każdym z uczniów.
 • Odwrócona Klasa oznacza, że poznajesz swoich uczniów lepiej – spędzając w klasie więcej czasu z uczniami, dowiadujesz się o nich więcej I możesz lepiej zrozumieć z czym sobie nie radzą i co jest przyczyną ich niepowodzeń.
 • Odwrócona Klasa dostarcza bardziej spersonalizowane doświadczenie edukacyjne – każdy student uczy się w inny sposób. Korzystając z materiałów wideo, uczniowie, którzy rozumieją dane zagadnienie, mogą przewinąć materiał do przodu, a ci, którzy mają problem, mogą włączyć wideo ponownie, aby lepiej zrozumieć dane zagadnienie.
 • Odwrócona Klasa oznacza zmianę sposobu zarządzania klasą – uczniowie przestają być biernymi odbiorcami wiedzy, a stają się aktywnymi uczestnikami dyskusji i realizowanych działań