MODUŁ 3 – UCZENIE SIĘ PRZEZ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Moduł 3 – Uczenie się przez rozwiązywanie problemów

Czas trwania: 1 godzina
Struktura: Samodzielna nauka poprzez krótkie sesje wideo, dokonywanie oceny, czytanie i dyskusję

Czym jest nauka przez rozwiązywanie problemów?

Nauka przez rozwiązywanie problemów to metoda pedagogiczna skupiona na uczniu, w ramach której uczeń nabywa wiedzę poprzez rozwiązywanie otwartych zadań/problemów. Celem tej metody nie jest rozwiązywanie problemów w określony sposób samo w sobie, lecz rozwijanie pożądanych umiejętności. Chodzi m.in. o takie umiejętności, jak przyswajanie wiedzy, praca w grupie, umiejętności komunikacyjne. Metoda ta została stworzona do nauki medycyny, dziś jednak wykorzystywana jest w wielu innych dziedzinach. Pozwala ona uczniowi rozwijać umiejętności przydatne w przyszłości. Poprawia zdolność krytycznej samooceny, zachęca do sięgania po literaturę i do pracy zespołowej.

Dlaczego jednak mamy polegać na tej aktywnej formie nauki? Badania wykazują, że wykorzystując aktywne strategie nauczania, można istotnie zwiększyć zakres pozyskiwanej wiedzy.

Co na ten temat twierdzą eksperci:

“Najsilniejszym ogólnym wnioskiem jest twierdzenie, że im większe jest zaangażowanie ucznia w naukę, tym większy jest zakres przyswajania przez niego wiedzy.” – Pasquerilla & Terenzini, 1991

“Nauka oparta o rozwiązywanie problemów rozwija pozytywne postawy uczniów, ich umiejętności interpersonalne, umiejętność radzenia sobie z problemami, przyswajanie wiedzy.

Metody interaktywnego zaangażowania prowadzą do wyższej wydajności.

Metody nauki wykorzystujące współpracę zwiększają osiągnięcia akademickie, poprawiają nastawienie studenta i jego zdolność do przyswajania wiedzy.

Metody nauki wykorzystujące współpracę poprawiają osiągnięcia, umiejętności interpersonalne i podnoszą samoocenę.“
Prince, 2004

Powody, dla których nauczyciele wykorzystują metodę nauki przez rozwiązywanie problemów

 1. Długoterminowy rozwój zdolności przyswajania wiedzy: Uczniowie, którzy korzystają z tej metody, mogą poprawić swoje zdolności w zakresie przyswajania informacji i jej odtwarzania. Dzieje się tak dlatego, ponieważ podczas nauki trwają ożywione dyskusje, które pozwalają zrozumieć dyskutowaną materię.
 2. Różne rodzaje poleceń: wykorzystanie metody nauki przez rozwiązywanie problemów pozwala grupom uczniów na rozwiązanie różnych skomplikowanych zadań i robią to oni z przyjemnością. Mogą oni pracować w oparciu o filmy wideo, artykuły prasowe i inne źródła.
 3. Ciągłe zaangażowanie: Dzięki temu, że uczniowie rozwiązują realne problemy, które ich interesują lub bezpośrednio dotykają, nie jest trudno zaangażować ich do działania.
 4. Wykorzystywanie nabytych umiejętności: wykorzystanie metody nauki przez rozwiązywanie problemów do prezentowania różnych kontekstów i konsekwencji sprawia, że uczniowie uczą się w sposób głębszy i trwalszy, a dzięki temu są potem w stanie wykorzystać swoje umiejętności w przypadku rzeczywistych problemów.
 5. Poprawa pracy grupowej i umiejętności interpersonalnych: stawienie czoła wyzwaniu, jakie stawia przed nami metoda nauki przez rozwiązywanie problemów, często opiera się na interakcji i komunikacji, co oznacza, że uczeń powinien także dbać o swoją umiejętność pracy grupowej.

Jak to właściwie działa?

 

Nauka przez rozwiązywanie problemów przygotowuje uczniów do myślenia krytycznego I analitycznego, a także do tego, żeby byli w stanie samodzielnie wykorzystywać odpowiednie narzędzia i zasoby do nauki. Nauka jest najefektywniejsza wówczas, gdy jej efekty są dla nich jasne i zrozumiałe. Potrzebują praktycznego doświadczenia, nie hipotetycznych rozważań.

W metodzie nauki przez rozwiązywanie problemów, uczniowie angażują się w problem, które:

 • są otwarte, mogą być rozwiązane na wiele sposobów
 • mają znaczenie
 • są związane z programem nauczania

Metoda ta bierze pod uwagę fakt, że życiowe doświadczenia wpływają na to, w jaki sposób się uczymy.

Metoda ta pozwala wykształcić umiejętności, które potem możemy wykorzystać we własnym życiu

 

Jak przygotować działania, które wykorzystamy w ramach tej metody?

 1. Zidentyfikuj odpowiedni problem występujący w realnym świecie: ​znajdź taki problem, który jest istotny dla twoich uczniów, pozwalając im na zapoznanie się z sytuacją i przygotowanie rozwiązań na przyszłość.
 2. Określ cel działań: Określ jakie umiejętności chcesz rozwijać u swoich uczniów poprzez przygotowywane dla nich zadanie.
 3. Stwórz i rozdaj materiały pomocnicze: Wręcz swoim uczniom materiały pomocnicze, np. artykuły, zestawienia danych, tak aby podtrzymać ich zainteresowanie tematem.
 4. Ustanów cele dla uczniów i twoje oczekiwania wobec uczniów: Udzielaj swoim uczniom rad i wskazówek, utrzymując ich cały czas „na właściwych torach”.
 5. Uczestnicz: Służ uczniom swoją wiedzą, zadawaj im pytania (aby poznać ich proces myślowy), pomagaj im pokonywać momenty zwątpienia.
 6. Pozwól uczniom zaprezentować swoje pomysły i odkrycia: warto uczyć się w grupie. Możesz to osiągnąć prosząc swoich uczniów, aby zaprezentowali przed grupą swoje odkrycia i przemyślenia.

Uczenie się przez rozwiązywanie problemów a dzisiejsi uczniowie 

 • Niezależni, potrafią rozwiązywać problemy
 • Ambitni, wykazują inicjatywę
 • Chętnie korzystają z wsparcia, ale nie chcą żeby mówić im wprost co mają zrobić
 • Oczekują natychmiastowego efektu, informacji zwrotnej
 • Wiedzą, że muszą się rozwijać, aby być konkurencyjnymi

 • Pewni siebie,
 • Ambitni, mają wysokie oczekiwania
 • Chcą znać procedury, zasady, chcą wiedzieć jak poczynić postęp
 • Chcą zajmować wysokie pozycje
 • Nalegają na ciągłe i natychmniastowe informacje zwrotne
 • Szybko przechodzą od jednej rzeczy do drugiej
 • Nie są tak niezależni, jak generacja X

 • Zamiast czytać i “przetrawiać” – przeglądają i analizują
 • Oczekują ciągłej i natychmiastowej informacji zwrotnej
 • Preferują bezpośredniość
 • Rozumieją technologię, ale pragną osobistego kontaktu
 • Zawsze w biegu – wiedzą czego chcą
 • Chcą się rozwijać

 • Chcą otrzymywać rzetelną wiedzę i aplikować ją w realnych sytuacjach world applications
 • Oczekują przejrzystej i zorganizowanej prezentacji materiału
 • Potrzebują stymulacji, są aktywni i zaangażowani
 • Chcą wiedzieć “dlaczego” (jak to działanie wpływa na moją przyszłość?)
 • Oczekują zaangażowania i entuzjazmu od swojego nauczyciela
 • Oczekują kontaktu twarzą w twarz, ale znają granice

Strony internetowe dotyczące uczenia się przez rozwiązywanie problemów:

Illinois Mathematics and Science Academy Center for Problem Based Learning
http://www2.imsa.edu/programs/pbl/cpbl.html

Maricopa Center for Teaching and Learning
http://www.mcli.dist.maricopa.edu/pbl/

Samford University
http://www.samford.edu/ctls/archives.aspx?id=2147484112

Problem Based Learning at McMaster University
http://chemeng.mcmaster.ca/pbl/pbl.htm

Problem Based Learning Initiative
http://www.pbli.org/

Process Oriented Guided Inquiry Learning (POGIL)
http://www.pogil.org/

University of Delaware
http://www.udel.edu/pbl/

Dlaczego warto zapoznać się z tym modułem?

 • Odkryj pedagogiczne podejście do uczenia się przez rozwiązywanie problemów i dowiedz się co różni tę metodę od tradycyjnego nauczania
 • Poznaj korzyści płynące z wykorzystania tej metody
 • Poznaj uczelnie i szkoły, które wprowadziły tę metodę nauczania
 • Dowiedz się jak uczniowie postrzegają metodę uczenia się przez rozwiązywanie problemów i jak ta metoda wpływa na nich
 • Zrozum metodę uczenia się przez rozwiązywanie problemów i dowiedz się, jak możesz ją wykorzystać samemu

Jak przystąpić do tego modułu?

To proste – rozpocznij od obejrzenia przewodnika wideo, a następnie skorzystaj z odnośników, które pozwolą ci zwiększyć wiedzę na temat metody uczenia się przez rozwiązywanie problemów.

Narzędzie: Camtasia

Czym jest Camtasia?
Camtasia Studio to dwa produkty w jednym – program do nagrywania ekranu, a także do tworzenia i edytowania filmów wideo. Ten produkt pozwala na tworzenie potężnych, interaktywnych i w pełni profesjonalnych wideo, które możesz wykorzystać np. do tworzenia wideo na serwis YouTube. Zapoznaj się z naszą oceną tego narzędzia.

5 powodów, dla których kochamy program Camtasia

 1. Choć to produkt premium, jest on doskonały. Oferuje wiele możliwości, podczas gdy dostępne za darmo narzędzia do nagrywania wideo posiadają wiele ograniczeń.
 2. Kiedy już zaczniesz korzystać z tego narzędzia, zakochasz się w jego możliwościach! Możesz wykorzystywać je do nagrywania ekranu, prezentacji PowerPoint, kamery komputerowej i streamów audio.
 3. Ukończoną pracę możesz opublikować w serwisie YouTube, Google Docs i Screencast.com prosto z poziomu narzędzia.
 4. Program wspiera wiele formatów plików.
 5. Narzędzie jest przyjazne dla użytkownika – zawiera intuicyjny edytor. Dostępne są również poradniki, jak np. Tech Smith.