MODUŁ 1 – WPROWADZENIE DO INNOWACYJNEGO NAUCZANIA

Moduł 1 – Wprowadzenie do Innowacyjnego Nauczania

Czas trwania: 1,5 godziny
Struktura: Samodzielne uczenie się z wykorzystaniem webinarium (seminarium online) i dodatkowych materiałów

 • Kiedy słucham,
 • Kiedy słucham i widzę, zapamiętuję
 • Kiedy słucham, widzę i zadaję pytania lub włączam się w dyskusję, zaczynam rozumieć.
 • Kiedy słucham, widzę, dyskutuję i podejmuję działanie, przyswajam wiedzę i umiejętności.

(Silberman, 1996)

Dlaczego Innowacyjne Nauczanie?

 • Obecnie nasze społeczeństwo potrzebuje ludzi, którzy są “elastyczni”, kreatywni I nastawieni na działanie – ludzi, którzy rozwiązują problem, podejmują decyzje, myślą krytycznie, przedstawiają swoje pomysły efektywnie i pracują skutecznie w zespole
 • Postęp technologiczny i pedagogiczny zmienia sposób, w jaki się uczymy i w jaki wykorzystujemy wiedzę

Rozpatrując to zagadnienie w kontekście projektu MODERN, szczególnie ciekawe są poniższe pola Innowacyjnego Nauczania:

 • Tendencja do wprowadzania do nauki elementów społecznych, zwiększania aktywności w trakcie nauki i zwiększenia prawdziwych, “życiowych” zadań
 • Współpraca przedstawicieli różnych środowisk w celu stworzenia kursów szkoleniowych wykorzystujących korzyści płynące z tej współpracy
 • Optymalizacja czasu spędzanego w klasie – przeniesienie części ciężaru nauki ze szkolnej klasy do internetu, prowadzenie zajęć online, które wkrótce powinno stać się normą.

Innowacyjne Nauczanie i Nowoczesny Nauczyciel

Tradycyjnie, nauczyciel lub trener postrzegany był jako autorytet. Jego widza i doświadczenie było powszechnie cenione. Cechowało ich standardowe podejście do nauczania w postaci ćwiczeń pisemnych i formalnych testów.

Dziś rola nauczyciela ewoluowała i skupia się bardziej na tym jak dostarczać wiedzę i jak udzielać wsparcia. Nowoczesny nauczyciel wspiera uczniów, kiedy oni nabywają nowe umiejętności, np. gdy uczą się negocjacji, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, pracy niezależnej i pracy w grupie. W nowoczesnej klasie i przestrzeni e-learningowej, aktywne zaangażowanie i uczestnictwo nauczyciela jest kluczowe dla całego procesu.

Model zorientowany na nauczycielu vs Model zorientowany na uczniu

Model zorientowany na nauczycielu

 • Klasa skupiona na nauczycielu
 • Nauka skupiona na produkcie
 • Nauczyciel jako “przekaźnik wiedzy”
 • Nauczyciel jako “sprawca” dla dzieci
 • Skupienie na określonym temacie

Model zorientowany na uczniu

 • Klasa skupiona na uczniu
 • Nauka skupiona na procesach
 • Nauczyciel jako “organizator wiedzy”
 • Nauczyciel jako ktoś, kto umożliwia, udostępnia wiedzę
 • Holistyczne podejście do nauki

Uczniowie w Nowoczesnej Klasie

OD

 • Bycia biernym odbiorcą wiedzy
 • Skupienia się na udzielaniu odpowiedzi na pytania
 • Bycia “karmionym łyżką”
 • Rywalizowania z innymi
 • Chęci ciągłego mówienia
 • Uczenia się indywidualnie

DO

 • Aktywnego uczestnictwa ucznia
 • Zadawania pytań
 • Brania odpowiedzialności za proces uczenia się
 • Współpracy z innymi
 • Aktywnego słuchania opinii innych osób
 • Wspólnej nauki

Przykłady innowacyjnych Metod Nauczania

 • Klasy bazujące na technologii / cyfryzacja w nauczaniu, wyznaczaniu zadań I uzyskiwaniu informacji zwrotnej / BYOD – Bring your own device („Przynieś własne urządzenie”)
 • “Odwrócona klasa”
 • Nauka oparta na pytaniach i problemach
 • Łączenie programu nauki z życiem – nacisk na budowanie zdolności, umiejętności życiowych i rozumienie pojęć
 • Wspólne uczenie się
 • Uwzględnienie różnic w uczeniu się – zróżnicowane instrukcje
 • Nauka oparta na aktywności, zajęcia praktyczne
 • Nauka interdyscyplinarna
 • Integracja i odpowiedzialność społeczna oraz zaangażowanie obywatelskie

Innowacyjne Nauczanie I wykorzystanie tego Modułu – czym jest Webinarium?

Webinar (Webinarium) to skrót od “Web-based seminar” (seminarium prowadzonego w internecie). Jest to prezentacja, wykład, warsztat lub seminarium, które transmitowane jest w internecie z wykorzystaniem obrazu video. Kluczową cechą Webinarium są jego interaktywne elementy: możliwość przesyłania informacji, odbierania ich i dyskutowania w czasie rzeczywistym..

Wykorzystując oprogramowanie do webinarium, uczestnicy mogą dzielić między sobą dźwięk, dokumenty i aplikacje. Jest to bardzo przydatne, kiedy prowadzący webinarium prezentuje wykład lub prowadzi sesję informacyjną. W trakcie jego przemowy, uczestnicy webinarium mogą dzielić się między sobą dokumentami i innymi plikami

Sposób dostarczenia Modułu: Adobe Connect

Korzyści z używania formy webinarium jako sposobu przekazywania wiedzy:

 • Webinarium tworzy poczucie, że organizujemy wydarzenie dotyczące naszego pomysłu, naszych wartości, informacji
 • Webinarium przyciąga uwagę, generuje ruch i tworzy pozytywne podejście
 • Webinarium sprawia wrażenie “żywego” i będącego “na bieżąco”, ale też generuje ogólne zainteresowanie dzięki ludziom, którzy wyrażają chęć uczestnictwa w nim
 • Kiedy prezentujesz informacje na żywo i interaktywnie, publika może zadawać pytania, precyzować niejasne informacje i drążyć te tematy, które interesują ją najbardziej
 • Zamiast zgadywać czego Twoja publika oczekuje, po prostu pozwól im zadawać pytania! Dzięki temu, proces nauczania staje się głębszy i bardziej dynamiczny w porównaniu do innych form prezentacji wiedzy online.
 • Podczas webinarium tworzysz „coś” w czasie rzeczywistym, ale pamiętaj, że webinarium może być rejestrowane, a następnie dostarczane do zainteresowanych w formie video, audio, slajdów i transkrypcji (tak, jak to zrobiono w projekcie MODERN).
 • Dzięki temu, że Twoja publika słyszy Cię I oddziałuje razem z Tobą, zyskujesz większą wiarygodność I budujesz lepszą więź z publiką i budujesz ją o wiele szybciej.
 • To najlepsze możliwe rozwiązanie obok spotkania się twarzą w twarz, z tą zaletą, że skala webinarium umożliwia Ci prezentowanie treści przed setkami, a nawet tysiącami osób jednocześnie bez konieczności przemieszczania się.

Dlaczego powinieneś obejrzeć nagranie z naszego Webinarium

 • Dowiesz się dzięki temu więcej o koncepcji Innowacyjnego Nauczania i jego związku z projektem MODERN
 • Poznasz Innowacyjne Nauczanie w praktyce:
  • WordPress jako narzędzie do tworzenia kursów
  • Grupy na Facebooku do bezpośrednich połączeń
 • Dropbox jako narzędzie współpracy
 • Pogłębisz swoją wiedzę przeglądając pytania zadane w trakcie Webinarium

Jak więc przystąpić do tego Modułu?

To proste – po prostu obejrzyj nagranie z Webinarium I zapoznaj się z odpowiedziami na pytania zadane w jego trakcie, a także linkami przedstawionymi w trakcie Webinarium, które podane są niżej. Jeśli po zapoznaniu się z Webinarium masz pytania, możesz skontaktować się z naszymi prowadzącymi i/lub dołączyć do naszej grupy na Facebooku: Modern Mobile and Digital Elearning.

Prezenterzy uczestniczący w Webinarium:

Canice Hamill reprezentujący Canice Consulting – kierownik projektu MODERN

Ian Sayers reprezentujący Giant Associates – trener i ekspert w zakresie rozwiązań e-learningowych

Grace Roche reprezentująca Momentum – trener i twórca kursów

Magdalena Malinowska reprezentująca Uniwersytet Szczeciński – nauczyciel akademicki