KATEGORIE

Przygotowaliśmy unikalny system podziału na kategorie, który pomoże Ci wybrać narzędzie odpowiadające Twoim potrzebom. Te dziesięć kategorii to:

Narzędzia do tworzenia kursów/narzędzia do tworzenia materiałów e-learningowych. Oprogramowanie lub usługi internetowe, które umożliwiają użytkownikom tworzenie kursów, symulacji lub innych materiałów edukacyjnych. Narzędzia te wspierają tradycyjne kursy przybierające formę prezentacji i umożliwiają nagrywanie ekranu, wykorzystanie multimediów, zapewniają interaktywność i podejście o charakterze niestandardowym.

Narzędzia do zarządzania kursem. System Zarządzania Nauczaniem (LMS) to oprogramowanie, które pozwala na dostarczenie, śledzenie i zarządzanie szkoleniami. System LMS, dla przykładu, monitoruje uczestnictwo, czas na wykonanie zadania, a także postęp studenta. Nauczyciele mogą poprzez ten system przekazywać komunikaty, przyznawać oceny, sprawdzać aktywność i uczestniczyć w dyskusji. Uczestnik kursu może dzięki temu systemowi przesłać wykonaną pracę, a także uczestniczyć w prowadzonych dyskusjach.

Narzędzia służące do przeprowadzania quizów, ankiet i ocen online. Ocena jest żywotnym elementem procesu osiągania celów przez ucznia. Ocena dokonywana wirtualnie wykorzystywana jest głównie do tego, aby zmierzyć zdolności poznawcze, a także zaprezentować w jakim zakresie materiał szkoleniowy został zrealizowany w trakcie spotkania (np. zakończenie rozdziału). Narzędzia do wirtualnej oceny są niezwykle przydatne, gdy oczekujesz od swoich studentów przekazania wykonanej przez nich pracy za pomocą wirtualnej ankiety lub testu.

Oprogramowanie do tworzenia prezentacji/animacji. Tego rodzaju oprogramowanie wykorzystywane jest do przedstawienia informacji w formie slajdów. Posiada ono trzy główne funkcje: edytor, który pozwala na umieszczenie w prezentacji sformatowanego tekstu; możliwość umieszczania obrazów graficznych; system wyświetlania treści w formie slajdów. Narzędzia do tworzenia animacji zaś są znakomitym rozwiązaniem, gdy chcesz przedstawić swoje pomysły wykorzystując istniejące już motywy i dodatki.

Narzędzia hostujące video i pozwalające na jego edytowanie. Serwisy przechowujące video to na ogół strony internetowe lub oprogramowanie służące do dystrybuowania nagrań. Strony internetowe służące edycji video przeważnie oferują użytkownikowi możliwość edytowania zawartości takiego nagrania. Często strony te oferują użytkownikowi możliwość zmniejszenia lub wycięcia pewnych fragmentów nagrania. Inne strony poświęciły wiele czasu i wysiłku, aby móc zaoferować funkcjonalność, która do tej pory dostępna była tylko w aplikacjach takich jak Windows Movie Maker, iMovie. Niektóre z tych stron mogą również oferować możliwość pobrania edytorów, jednakże nasza lista dotyczy tylko tych narzędzi, które dostępne są online.

Narzędzia do tworzenia webinariów/spotkań. Od chwili, gdy webinaria pozwoliły ich uczestnikom na realną interakcję, stały się pewną formą odpowiednika spotkania twarzą w twarz. Narzędzia te pozwalają uczestnikom na partycypację w kursie lub projekcie nawet wtedy, kiedy nie są oni w stanie zjawić się na spotkaniu osobiście. Pozwalają również na dzielenie się między uczestnikami dokumentami, zdjęciami lub plikami video.

Narzędzia do tworzenia screencastów i zapisywania nagrań audio. Screencasting pozwala użytkownikom na upublicznienie zawartości ekranu ich komputera poprzez stronę internetową, na której dostępne jest nagranie video przedstawiające tę zawartość innym użytkownikom. Dzięki temu prezenter ma możliwość zaprezentowania swoich pomysłów w sposób dużo bardziej urozmaicony. W połączeniu z audio i video, nauczyciel może przekazać komunikat w sposób przypominający bezpośrednią rozmowę przeprowadzaną w klasie. Uczniowie zaś dzięki tym narzędziom mogą przewijać i zatrzymywać nagranie w razie potrzeby, aby realizować kurs we własnym tempie, a więc zrobić coś, czego osiągnąć w warunkach pracy w klasie się nie da.

Narzędzia służące współpracy i wymianie plików. Oprogramowanie do współpracy to na ogół aplikacje zaprojektowane po to, aby pomóc grupie osób zaangażowanych w realizację wspólnych prac osiągnąć cel. W minionych latach coraz częstszym zjawiskiem jest współpraca wykorzystująca tzw. „chmurę”, pozwalając na wymianę i współtworzenie plików komputerowych. Wykorzystując tę formę, pliki przechowywane są w tzw. „chmurze” i dostępne są dla wszystkich osób, które pracują na nich.

Narzędzia do tworzenia blogów, sieci społecznościowych. Pozwalają one nauczycielowi/trenerowi na upublicznienie swoich myśli, idei i komentarzy na stronie internetowej w interaktywnym środowisku edukacyjnym. Strony internetowe stanowiące sieci społecznościowe to na ogół wirtualne społeczności składające się z osób dzielących wspólne zainteresowania, komunikujących się za pomocą głosu, wiadomości, nagrań video lub blogów. Sieci społecznościowe wzmacniają współpracę i zaangażowanie uczestników, dzięki czemu mogą być wykorzystane jako narzędzie motywujące uczestników do pracy.

Narzędzia do przechowywania treści i tworzenia zakładek. Narzędzia te w ostatnim czasie zyskują na znaczeniu i znajdują coraz większe uznanie w oczach nauczycieli. Dają one dostęp do platform pozwalających na interakcję, dyskusję i dzielenie się wiedzą. Narzędzia te pozwalają użytkownikom na wspólne podkreślanie i zaznaczanie ważnych części tekstu, tworzenie adnotacji oraz komentarzy na marginesie elektronicznego dokumentu.