Punktacja narzędzia MODERN: 4,5/5
Kategoria: narzędzia do przeprowadzania testów, ankiet i dokonywania ocen

Strona www: www.getkahoot.com
Cena bezpłatne

1. Obejrzyj

Kahoot! to darmowa, oparta na rywalizacji platforma edukacyjna oferująca nauczycielom ciekawe rozwiązanie do testowania postępów w nauce i wiedzy swoich uczniów.

3 powody, dla których warto stosować narzędzie Kahoot! w nauczaniu:

  • Kahoot! sprawia, że nauka staje się interaktywną zabawą, . zachęcającą do udziału nawet dorosłych!
  • Kahoot! można dostosowywać do wielu różnych obszarów tematycznych i języków.
  • Nauczyciel i instruktorzy na całym świecie polecają Kahoot! nie tylko uwagi na pedagogiczny potencjał tego narzędzia, ale także ze względu na prostotę konfiguracji i obsługi przez nauczyciela, dzięki którym wzrasta szansa, że będzie ono regularnie wykorzystywane.

Oto niektóre z wielu możliwości oferowanych przez Kahoot!:

  • Wykorzystanie na potrzeby nauki skłonności uczniów do rywalizacji indywidualnej oraz zespołowej i ambicji uzyskiwania jak najwyższych wyników
  • Ocenianie stopnia zrozumienia nauczanych tematów, dzięki czemu można niezawodnie wskazać, jaka treść nie została zrozumiana lub przyswojona.
  • Skupienie się na potrzebach jednostek. Nauczyciel ma do dyspozycji szczegółowe raporty informujące, którzy uczniowie nie poradzili sobie z danym pytaniem
  • Wstępna ocena wiedzy na określony temat przed zajęciami
  • Sprawdzenie zrozumienia nowych treści po zakończeniu ćwiczeń
  • Nauczanie rówieśników – uczniowie mogą sami tworzyć „Kahooty” dla swoich kolegów i koleżanek oraz wyjaśniać odpowiedzi na opracowane pytania
2. Przeczytaj

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat narzędzia Kahoot i jego wykorzystania w klasie lub na sali wykładowej? Przeprowadziliśmy ocenę pedagogiczną tego narzędzia, w ramach której szczegółowo przedstawiliśmy jego mocne i słabe strony zgodnie z jego możliwościami w zakresie innowacyjnych strategii nauczania.

3. Ucz się od innych

Zebraliśmy lub stworzyliśmy instruktażowe filmy wideo, w tym samouczki i studia przypadków wykorzystania narzędzia przez nauczycieli, a także wiele innych. Kliknij, aby obejrzeć wideo i dowiedzieć się więcej.

No youtube playlist videos to be found - maybe API key not set ? This is the feed - https://www.googleapis.com/youtube/v3/playlistItems?part=snippet&playlistId=q6DuoN0LoA17g-_tQCo-11zwPeUSrgF5&key=AIzaSyCtrnD7ll8wyyro5f1LitPggaSKvYFIvU4&maxResults=50
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
4. Pierwsze kroki z Kahoot!

Przejdź na stronę getkahoot.com, aby bezpłatnie utworzyć konto. Możesz opracować własne quizy albo przeszukać bazę istniejących. Po utworzeniu konta uruchom grę i podaj uczniom unikatowy kod PIN do wprowadzenia pod adresem kahoot.it.

Krok 1: stwórz swój pierwszy Kahoot!

Zaloguj się na stronę create.kahoot.it i wybierz opcję Quiz, Dyskusja albo Ankieta

Krok 2: dodaj opis, tagi i grafikę na okładkę

  • Trafny opis ułatwia precyzyjne zdefiniowanie celów pedagogicznych i treści gry. Zastosowanie opisowych #tagów ułatwi wyszukanie Twojej gry przez innych. Dobrze dobrana okładka sprawi, że Twój Kahoot wyróżni się wśród innych i przyciągnie większą liczbę graczy.

Krok 3: dodaj pytania, odpowiedzi i grafiki, aby stworzyć swoją grę edukacyjną

Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby zdefiniować pytania i odpowiedzi, a także dodać zdjęcia i klipy wideo. Możesz także dostosować czas na udzielenie odpowiedzi i sposób punktowania i zdefiniować wiele poprawnych odpowiedzi.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z przewodnikiem Kahoot! – https://files.getkahoot.com/academy/Kahoot_Academy_Getting_Started_Guide_2nd_Ed_-_June_2016.pdf

5. Działaj – czerp inspirację z Kahoot! wykorzystaj to narzędzie niż tylko do oceny kształtującej i sprawdzania wiedzy

Teraz, gdy wiesz wszystko na temat Kahoot, sprawdź kilka zaawansowanych sposobów wykorzystania tego narzędzia w swojej klasie lub na sali wykładowej.

Wprowadzanie nowego zagadnienia lub tematu

Zamiast szybkiego oceniania postępów lub wyświetlania prezentacji PowerPoint, wielu użytkowników tego narzędzia korzysta z gry, aby wprowadzić informacje związane z danym zagadnieniem. Często zdarza się, że cała lekcja składa się z Kahootów. Typowa gra zawiera około pięciu pytań, z których każde skupia się na konkretnym zagadnieniu lub temacie i zawierają objaśnienia w postaci grafik, filmów wideo czy diagramów. Po każdym pytaniu poproś uczniów o uzasadnienie odpowiedzi – zainicjowana w ten sposób debata nad każdym pytaniem może trwać nawet 10 minut!

Podejście to zyskało już swoją nazwę: „Kahootowanie w ciemno”.

Utrwalenie wiedzy uczniów

W społeczności Kahoot często pojawiają się głosy: „Moi uczniowie domagali się więcej!”. Włączając losową kolejność pytań i losową kolejność odpowiedzi z poziomu pomarańczowego ekranu startowego gry, możesz pomóc uczniom utrwalić wiedzę poprzez podchodzenie do tego samego Kahoota wiele razy. Skłoni to uczniów do zastanowienia się dlaczego dana odpowiedź jest prawidłowa, zamiast uczyć się na pamięć kolejności poprawnych wyborów.

Po wprowadzeniu tematu za pomocą narzędzia Kahoot możesz wykorzystać je jeszcze raz do utrwalenia wiedzy

Zachęcenie uczniów do tworzenia własnych Kahootów

Platforma Kahoot! gorąco wspiera model edukacji określany hasłem „Uczniowie jako liderzy” polegający na zachęcaniu uczniów do tworzenia własnych Kahootów, aby rzucić wyzwanie rówieśnikom w klasie lub po zajęciach. Wystarczy, że nauczyciel/instruktor wybierze inspirujące zagadnienie, a uczniowie znajdą motywację do samodzielnego szukania wiedzy i krytycznego myślenia. W ten sposób uczniowie biorą naukę we własne ręce i stają się liderami w tematach, w których najlepiej się odnajdują.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat „Kahootowania w ciemno” i metodzie „Uczniowie jako liderzy”? Zapoznaj się z niesamowitym przewodnikiem po platformie Kahoot!: https://files.getkahoot.com/academy/Kahoot_Academy_Guide_1st_Ed_-_March_2016.pdf?utm_source=getting_started_pdf&utm_medium=pdf&utm_content=Resources&utm_campaign=Teachers_Getting_Started