Punktacja narzędzia MODERN:  4/5
Kategoria: Narzędzia do tworzenia prezentacji i animacji

Strona www: www.explaineverything.com
Cena: aplikacja dostępna w cenie 3,95 €

1. Obejrzyj

Explain Everything to łatwa w obsłudze aplikacja do tworzenia prezentacji i filmów edukacyjnych. Na podstawie istniejącego dokumentu albo zaczynając od zera użytkownik możne opracowywać dynamiczne i interaktywne lekcje, ćwiczenia, zadania, testy czy samouczki, korzystając m.in. z dodawania notatek, obrazów, filmów czy screencastingu

3 powody, dla których warto stosować narzędzie Explain Everything w nauczaniu:

  • Explain Everything oferuje wyczerpujące samouczki, powiadomienia w aplikacji i niezwykle przydatną sekcję pomocy, dzięki czemu opanowanie tego narzędzia jest proste nawet dla użytkowników nieobeznanych z cyfrowymi interfejsami.
  • Nieoceniona jest możliwość importowania plików PowerPoint, dzięki czemu doskonałe wirtualne lekcje można tworzyć na podstawie już istniejących materiałów.
  • Explain Everything oferuje „szablony” dla poszczególnych obszarów programu nauczania. Zamiast zaczynać od zera, możesz wybrać szablon w linię, szablon w kratkę, szablon planu itd. albo tworzyć własne, niestandardowe szablony.

Oto niektóre z wielu możliwości oferowanych przez Explain Everything:

  • Prezentacje: za pomocą Explain Everything możesz tworzyć atrakcyjne prezentacje, które usprawnią proces nauczania. Aplikacja umożliwia bezpośrednie importowanie prezentacji utworzonych w programach PowerPoint i Keynote. Wskaźnik laserowy i dodawanie notatek połączone z funkcją wyświetlania kopii przez sieć bezprzewodową sprawiają, że narzędzie do doskonale sprawdza się do prezentowania treści.
  • Nauczanie rówieśników: uczniowie mogą w łatwy sposób tworzyć proste materiały wideo objaśniające ich koncepcje. Materiały te można przeglądać bezpośrednio z poziomu aplikacji.
  • Ocena: korzystając z funkcji nagrywania uczeń może objaśnić, na przykład, określone zagadnienie matematyczne. Do nagrania mogą być sukcesywnie dołączane uwagi i notatki wszystkich uczniów.
  • Konsolidacja: aplikacja doskonale sprawdza się w łączeniu wszystkich materiałów pod koniec kursu, na przykład w celu utworzenia albumu z najważniejszymi lekcjami/zagadnieniami albo zademonstrowania postępów w nauce.
  • Ocena i rozwój nauczyciela: także nauczyciele i instruktorzy powinni od czasu do czasu weryfikować poziom swoich umiejętności. Nagrania w Explain Everything są przydatne w wyłapywaniu wszelkich złych nawyków, a ich przeglądanie jest dobrym sposobem na samodoskonalenie, prowadząc na przykład do lepszego zarządzania czasem podczas lekcji.
  • Współpraca na żywo: ta nowa funkcja aplikacji Explain Everything umożliwia udostępnianie tablicy uczniom. Po wprowadzeniu unikatowego kodu uczniowie będą na swoich ekranach widzieć w czasie rzeczywistym wszystko co robi nauczyciel, a także samemu zmieniać zawartość tablicy, na przykład poprzez dodawanie notatek
2. Przeczytaj

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat narzędzia Explain Everything i jego wykorzystania w klasie lub na sali wykładowej? Przeprowadziliśmy ocenę pedagogiczną tego narzędzia, w ramach której szczegółowo przedstawiliśmy jego mocne i słabe strony zgodnie z jego możliwościami w zakresie innowacyjnych strategii nauczania

3. Ucz się od innych

Zebraliśmy lub stworzyliśmy instruktażowe filmy wideo, w tym samouczki i studia przypadków wykorzystania narzędzia przez nauczycieli, a także wiele innych. Kliknij, aby obejrzeć wideo i dowiedzieć się więcej

No youtube playlist videos to be found - maybe API key not set ? This is the feed - https://www.googleapis.com/youtube/v3/playlistItems?part=snippet&playlistId=q6DuoN0LoA37TX4-zZOagT3QxLHQGdeq&key=AIzaSyCtrnD7ll8wyyro5f1LitPggaSKvYFIvU4&maxResults=50
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
4. Pierwsze kroki z Explain Everything

Aplikacja Explain Everything jest dostępna na platformy iOS, Chrome OS, Android i Windows. Aby z niej skorzystać, pobierz wersję odpowiednią dla Twojego systemu

5. Działaj – Explain Everything Quiz