Punktacja narzędzia MODERN: 4,5/5
Kategoria: narzędzia do tworzenia kursów

Strona www: https://edpuzzle.com/
Cena: bezpłatne

1. Obejrzyj

EdPuzzle to internetowy serwis do nauki poprzez wyświetlanie filmów wideo, słuchanie wyjaśnień głosowych, zapoznawanie z notatkami audio oraz odpowiadanie na pytania i rozwiązywanie testów. Nauczyciele mogą wykorzystać dowolny film z YouTube, Khan Academy, Learn Zillion itp. i dostosować go do treści edukacyjnych danego kursu.

3 powody, dla których warto stosować narzędzie EdPuzzle w nauczaniu:

 • Ze względu na rosnące znaczenie oceny w edukacji, zapewniana przez EdPuzzle funkcja testowania daje nauczycielom do ręki narzędzie do tworzenia testów i oceny uczniów w oparciu o cyfrowe technologie (np. iPad), pomagając ograniczyć czas wymagany do oceniania i śledzenia postępów.
 • Prawdopodobnie największą zaletą EdPuzzle jest możliwość dodawania przez nauczycieli własnych ścieżek głosowych i notatek audio do filmów edukacyjnych udostępnionych wcześniej w Internecie, co pozwala na dostosowanie materiału do potrzeb lekcji, oszczędzając tym samym czas, który w przeciwnym razie trzeba by poświęcić na stworzenie własnych materiałów wideo.
 • EdPuzzle wyposażono we wbudowane funkcje do zarządzania nauczaniem (LMS), dzięki którym nauczyciele mogą śledzić postępy swoich uczniów i wracać do lekcji, których uczniowie nie opanowali

Oto niektóre z wielu możliwości oferowanych przez EdPuzzle:

 • Przycinanie – pozwala wyodrębnić z materiału fragment niezbędny do nauki. Dzięki temu uczniowie nie będą musieli zapoznawać się z całym klipem tylko po to, aby skorzystać z jednej jego części. Aby przyciąć film, wystarczy wybrać czas rozpoczęcia i zakończenia.
 • Ścieżka dźwiękowa – funkcja, za pomocą której w miejsce oryginalnej ścieżki dźwiękowej można wstawić głos. W przypadku użycia tej opcji należy nagrać dźwięk dla całego wykorzystanego klipu. Po kliknięciu przycisku mikrofonu film wideo będzie odtwarzany wraz z mówieniem.
 • Notatki dźwiękowe – za pomocą tej funkcji możesz nagrać własny komentarz i dodać do wybranego fragmentu filmu. Wystarczy, że przeciągniesz ikonę głowicy w pożądane miejsce na filmie, a następnie klikniesz przycisk mikrofonu. Do jednego filmu możesz dodawać wiele notatek dźwiękowych.
 • Quiz – aby dodać quiz do filmu, kliknij wybrane miejsce i wybierz ikonę ze znakiem zapytania. Quiz może składać się z pytań otwartych albo pytań wielokrotnego wyboru. Można w nim także umieścić własne pisemne uwagi. Pole edycji pytań oferuje podstawowe narzędzia do formatowania treści oraz funkcję umieszczania odnośników i obrazów w pytaniach. Odtwarzanie materiału wideo zostanie automatycznie wstrzymane po natrafieniu na quiz do czasu udzielenia odpowiedzi przez ucznia
2. Przeczytaj

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat narzędzia EdPuzzle i jego wykorzystania w klasie lub na sali wykładowej? Przeprowadziliśmy ocenę pedagogiczną tego narzędzia, w ramach której szczegółowo przedstawiliśmy jego mocne i słabe strony zgodnie z jego możliwościami w zakresie innowacyjnych strategii nauczania.

3. Ucz się od innych

Zebraliśmy lub stworzyliśmy instruktażowe filmy wideo, w tym samouczki i studia przypadków wykorzystania narzędzia przez nauczycieli, a także wiele innych. Kliknij, aby obejrzeć wideo i dowiedzieć się więcej.

Demo Edpuzzle

EDpuzzle Tutorial and Review

How to Introduce EDpuzzle!

Use EdPuzzle to Flip the Classroom Effectively or differentiate your class

EDpuzzle Tutorial Add Questions to YouTube Videos

How to: EdPuzzle Great classroom resource!

Engage Students Today and Flip your classroom How to use Edpuzzle

How to teach SAMR w/ EdPuzzle Quizizz for Assessment #hcspdl

06 Testimonials: Differentiate your instruction using videos

04 Testimonials: Improve Listening Comprehension Skills

05 Testimonials: More time in the lab

EDpuzzle Melissa (Video Super powers)

4. Pierwsze kroki z narzędziem EdPuzzle

Krok 1: odtwórz jeden film EdPuzzle na zajęciach

 • Pokaż uczniom, w jaki sposób mogą zaangażować się w naukę na podstawie materiałów wideo i jak wygląda odpowiadanie na pytania.
 • Przedstaw wyniki analizy pozyskiwane przez program

Krok 2: pozwól uczniom korzystać z własnych urządzeń

 • Jeśli nie każdy uczeń ma własne urządzenie do obsługi EdPuzzle, możesz udostępnić odpowiednie stanowiska w klasie.

Krok 3: odwróć klasę!

 • Wybierz temat, z którym uczniowie są zaznajomieni i opracuj kilka materiałów wideo na jego podstawie.
 • Następnie poproś uczniów o zapoznanie się z materiałami w domu i przedstawienie ich na zajęciach
5. Działaj – Wypróbuj przygotowaną przez nas lekcję z EdPuzzle

Po tym wprowadzeniu do korzystania z narzędzia EdPuzzle wypróbuj je samemu – przygotowaliśmy w tym celu krótką lekcję demonstracyjną