Punktacja narzędzia MODERN: 4,5/5
Kategoria: narzędzia do tworzenia kursów

Strona www: https://edpuzzle.com/
Cena: bezpłatne

1. Obejrzyj

EdPuzzle to internetowy serwis do nauki poprzez wyświetlanie filmów wideo, słuchanie wyjaśnień głosowych, zapoznawanie z notatkami audio oraz odpowiadanie na pytania i rozwiązywanie testów. Nauczyciele mogą wykorzystać dowolny film z YouTube, Khan Academy, Learn Zillion itp. i dostosować go do treści edukacyjnych danego kursu.

3 powody, dla których warto stosować narzędzie EdPuzzle w nauczaniu:

 • Ze względu na rosnące znaczenie oceny w edukacji, zapewniana przez EdPuzzle funkcja testowania daje nauczycielom do ręki narzędzie do tworzenia testów i oceny uczniów w oparciu o cyfrowe technologie (np. iPad), pomagając ograniczyć czas wymagany do oceniania i śledzenia postępów.
 • Prawdopodobnie największą zaletą EdPuzzle jest możliwość dodawania przez nauczycieli własnych ścieżek głosowych i notatek audio do filmów edukacyjnych udostępnionych wcześniej w Internecie, co pozwala na dostosowanie materiału do potrzeb lekcji, oszczędzając tym samym czas, który w przeciwnym razie trzeba by poświęcić na stworzenie własnych materiałów wideo.
 • EdPuzzle wyposażono we wbudowane funkcje do zarządzania nauczaniem (LMS), dzięki którym nauczyciele mogą śledzić postępy swoich uczniów i wracać do lekcji, których uczniowie nie opanowali

Oto niektóre z wielu możliwości oferowanych przez EdPuzzle:

 • Przycinanie – pozwala wyodrębnić z materiału fragment niezbędny do nauki. Dzięki temu uczniowie nie będą musieli zapoznawać się z całym klipem tylko po to, aby skorzystać z jednej jego części. Aby przyciąć film, wystarczy wybrać czas rozpoczęcia i zakończenia.
 • Ścieżka dźwiękowa – funkcja, za pomocą której w miejsce oryginalnej ścieżki dźwiękowej można wstawić głos. W przypadku użycia tej opcji należy nagrać dźwięk dla całego wykorzystanego klipu. Po kliknięciu przycisku mikrofonu film wideo będzie odtwarzany wraz z mówieniem.
 • Notatki dźwiękowe – za pomocą tej funkcji możesz nagrać własny komentarz i dodać do wybranego fragmentu filmu. Wystarczy, że przeciągniesz ikonę głowicy w pożądane miejsce na filmie, a następnie klikniesz przycisk mikrofonu. Do jednego filmu możesz dodawać wiele notatek dźwiękowych.
 • Quiz – aby dodać quiz do filmu, kliknij wybrane miejsce i wybierz ikonę ze znakiem zapytania. Quiz może składać się z pytań otwartych albo pytań wielokrotnego wyboru. Można w nim także umieścić własne pisemne uwagi. Pole edycji pytań oferuje podstawowe narzędzia do formatowania treści oraz funkcję umieszczania odnośników i obrazów w pytaniach. Odtwarzanie materiału wideo zostanie automatycznie wstrzymane po natrafieniu na quiz do czasu udzielenia odpowiedzi przez ucznia
2. Przeczytaj

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat narzędzia EdPuzzle i jego wykorzystania w klasie lub na sali wykładowej? Przeprowadziliśmy ocenę pedagogiczną tego narzędzia, w ramach której szczegółowo przedstawiliśmy jego mocne i słabe strony zgodnie z jego możliwościami w zakresie innowacyjnych strategii nauczania.

3. Ucz się od innych

Zebraliśmy lub stworzyliśmy instruktażowe filmy wideo, w tym samouczki i studia przypadków wykorzystania narzędzia przez nauczycieli, a także wiele innych. Kliknij, aby obejrzeć wideo i dowiedzieć się więcej.

No youtube playlist videos to be found - maybe API key not set ? This is the feed - https://www.googleapis.com/youtube/v3/playlistItems?part=snippet&playlistId=q6DuoN0LoA2Sd39goH5sCl7nIfb-Cc3U&key=AIzaSyCtrnD7ll8wyyro5f1LitPggaSKvYFIvU4&maxResults=50
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
4. Pierwsze kroki z narzędziem EdPuzzle

Krok 1: odtwórz jeden film EdPuzzle na zajęciach

 • Pokaż uczniom, w jaki sposób mogą zaangażować się w naukę na podstawie materiałów wideo i jak wygląda odpowiadanie na pytania.
 • Przedstaw wyniki analizy pozyskiwane przez program

Krok 2: pozwól uczniom korzystać z własnych urządzeń

 • Jeśli nie każdy uczeń ma własne urządzenie do obsługi EdPuzzle, możesz udostępnić odpowiednie stanowiska w klasie.

Krok 3: odwróć klasę!

 • Wybierz temat, z którym uczniowie są zaznajomieni i opracuj kilka materiałów wideo na jego podstawie.
 • Następnie poproś uczniów o zapoznanie się z materiałami w domu i przedstawienie ich na zajęciach
5. Działaj – Wypróbuj przygotowaną przez nas lekcję z EdPuzzle

Po tym wprowadzeniu do korzystania z narzędzia EdPuzzle wypróbuj je samemu – przygotowaliśmy w tym celu krótką lekcję demonstracyjną