Punktacja narzędzia MODERN: 4,5/5
Kategoria: narzędzia do przeprowadzania testów, ankiet i dokonywania ocen

Strona www: www.digitalassess.com
Cena: dostępna po wysłaniu zapytania

1. Obejrzyj

Digital Assess to obejmuje szereg cyfrowych narzędzi do oceny prac zbiorowych uczniów, które jednocześnie stanowią platformę do analizy i przeglądu własnych i cudzych prac przez uczniów.

To wieloplatformowe narzędzie zostało stworzone z myślą o wdrożeniu na poziomie instytucjonalnym, nie przez poszczególnych nauczycieli lub uczniów. Jest ono z powodzeniem stosowane przez szereg instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego, głównie w Wielkiej Brytanii.

2 powody, dla których warto wybrać Digital Assess:

 

  • Digital Assess to niezwykle innowacyjne narzędzie do adaptacyjnej oceny porównawczej. Pozwala ono zautomatyzować proces analizy poprze zaprezentowanie rezultatów pracy dwóch studentów/studentek osobie oceniającej, której zadaniem jest wybór lepszej z prac. Wybór jest zapamiętywany, a osoba oceniająca otrzymuje kolejną parę prac utworzoną na podstawie dotychczasowych wyborów (stąd nazwa metody – adaptacyjna ocena porównawcza) uszeregowanych pod względem jakościowym. W ten sposób prace na podobnym poziomie są ze sobą zestawiane i poddawane ocenie.
  • Metodę tę można także stosować do oceny rówieśniczej. Uczniowie mogą śledzić na ekranie rezultaty prac swoich kolegów i koleżanek, co doskonale sprawdza się w przypadku wspólnej nauki, sprzyja osiąganiu celów i pozwala rozwijać umiejętności analityczne

Oto niektóre z wielu możliwości oferowanych przez Digital Assess:

  • Digital Assess pozwala na śledzenie kluczowych etapów za pomocą wbudowanych funkcji cyfrowych lub poprzez urządzenia mobilne uczniów.
  • Uczniowie, nauczyciele i organizacje oceniające mogą bezpośrednio komentować treści w dowolnym cyfrowym formacie, wskazując, gdzie cele nauki zostały osiągnięte.
  • Rewolucyjne narzędzie do automatycznego oceniania i klasyfikowania odznaczające się niezwykłą precyzją i spójnością.
  • Proces oceny dla centrów i jednostek akredytacyjnych oparty na cyfrowym portfolio pozwalającym na łatwe przydzielanie punktów, weryfikację i moderację
2. Przeczytaj

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat narzędzia Digital Assess i jego wykorzystania w klasie lub na sali wykładowej? Przeprowadziliśmy ocenę pedagogiczną tego narzędzia, w ramach której szczegółowo przedstawiliśmy jego mocne i słabe strony zgodnie z jego możliwościami w zakresie innowacyjnych strategii nauczania.

3. Ucz się od innych

Zebraliśmy lub stworzyliśmy instruktażowe filmy wideo, w tym samouczki i studia przypadków wykorzystania narzędzia przez nauczycieli, a także wiele innych. Kliknij, aby obejrzeć wideo i dowiedzieć się więcej.

No youtube playlist videos to be found - maybe API key not set ? This is the feed - https://www.googleapis.com/youtube/v3/playlistItems?part=snippet&playlistId=q6DuoN0LoA2Cu7qNnEdKqJH6rGB5c4MS&key=AIzaSyCtrnD7ll8wyyro5f1LitPggaSKvYFIvU4&maxResults=50
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
4. Pierwsze kroki z Digital Assess

Aby rozpocząć pracę z Digital Assess przejdź na stronę http://digitalassess.com/enquiry i wypełnij formularz.

5. Działaj – skorzystaj z dobrych wzorców wykorzystania narzędzia w instytucjach kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego

Teraz, gdy wiesz już wszystko na temat Digital Assess, możesz zapoznać się z kilkoma studiami przypadku, które pomogą wskazać, jak najlepiej wykorzystać to narzędzie w Twojej organizacji

Uniwersytet w Limerick w Irlandii zdobył nagrodę Uniwersytetu Roku 2015 w przewodniku Sunday Times Good University Guide. Narzędzie Digital Assess zostało wykorzystane w celu wsparcia szkoleniowców w rozwijaniu umiejętności nauczycieli-praktykantów w zakresie oceny umiejętności miękkich, a tym samym w usprawnieniu umiejętności pedagogicznych, w rezultacie czego opracowano skuteczniejsze mechanizmy pozyskiwania informacji zwrotnych i co także miało wpływ na rozwój umiejętności krytycznego myślenia. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób pomogliśmy temu przyszłościowemu uniwersytetowi osiągnąć wyznaczone swoje cele przy użyciu tej przyjaznej dla użytkownika technologii i jakie były rezultaty, odwiedź stronę: http://digitalassess.com/university-of-limerick-deploys-pioneering-technology-to-develop-critical-skills-among-trainee-teachers/

Uniwersytet w Edynburgu to jedna czołowych brytyjskich uczelni. Zadowolenie studentów wyrażone w corocznej ankiecie było jednak znacznie poniżej ambicji kadry. Aby to zmienić, uniwersytet zainicjował nagradzany program doskonalenia współpracy ze studentami obejmujący wsparcie z naszej strony w celu wdrożenia bardziej niezawodnego, skuteczniejszego i przyjaźniejszego dla studentów procesu cyfrowej oceny i uzyskiwania opinii zwrotnych. Aby dowiedzieć się, jak narzędzie Digital Assess przyczyniło się do poprawienia satysfakcji studentów przy jednoczesnym zwiększeniu ich zaangażowania i frekwencji, odwiedź stronę: http://digitalassess.com/university-of-edinburgh-closes-gap-between-national-achievement-and-student-satisfaction-ratings/