Kim jesteśmy?

Jesteśmy MODERN

To my – projekt MODERN – The Mobile & Digital E-learnng Toolkit. Mamy nadzieję przekonać Was do myślenia po pierwsze “mobilnie”. Wiemy, że ilość czasu, którą dorośli spędzają w internecie, zwiększa się z każdym rokiem, a telefony/tablety jako główne środki dostępu do internetu przejmują dotychczasową rolę tradycyjnego komputera. Wierzymy, że niezbędne jest przesunięcie nacisku z “nauczania przez komputer” na “nauczanie mobilne”. W “nauczaniu mobilnym” tkwi ogrom możliwości dotyczących interaktywnego uczenia się – zarówno w klasie, jak i poza nią, a wszystko to dzięki dostępowi do telefonów komórkowych, które studenci obecnie w większości posiadają. Pomyśl o tym, wykorzystanie telefonów i tabletów z dostępem do internetu zrewolucjonizowało nasz sposób życia, sposób pracy, ale wciąż nie znalazło ono zastosowania w szkolnictwie – czy to zawodowym, czy wyższym. Wiemy już, że cyfrowe i mobilne zasoby zdały egzamin – zwiększają zaangażowanie dorosłych studentów, a także ułatwiają przechowywanie informacji. Są one również przydatne dla uczniów “trudno dostępnych”, a także tych, którzy zarządzają swoimi zajęciami “w międzyczasie” ze swojego urządzenia mobilnego. Niestety w obecnych czasach tylko jeden student na pięciu jest prowadzony przez nauczyciela, który posiada umiejętności cyfrowe i nie boi się ich wykorzystywać. Główną przyczyną braku wykorzystania urządzeń cyfrowych jest brak zaufania do nich i brak przeszkolenia w zakresie ich użycia, w rezultacie czego niewielu studentów może czerpać korzyści z tej nowoczesnej formy nauczania.

46s

Nasz cel jest prosty

W ramach projektu MODERN chcielibyśmy zwiększyć zdolności i motywację nauczycieli, trenerów, do wykorzystania cyfrowych narzędzi nauczania jako środka do efektywniejszego przekazywania wiedzy, zwiększając dzięki temu korzyści, jakie otrzymuje student.

Mamy nadzieję osiągnąć to poprzez:

  • apewnienie nauczycielom dostępu do wygodnych i wysoce użytecznych innowacyjnych narzędzi, które będą mogli wykorzystać, aby zaangazować swoich studentów do wykorzystania urządzeń cyfrowych
  • wskazanie możliwie najlepszych obecnie dostępnych narzędzi służących celom pedagogicznym
  • zaprezentowanie naszego zestawu narzędziowego w sposób atrakcyjny i przyjazny dla odbiorcy

Korzyści dla Ciebie

Mamy nadzieję, że projekt MODERN będzie kluczem do Twojego rozwoju. W skład naszego partnerstwa wchodzą reprezentanci z uniwersytetów, innych instytucji szkolnictwa, ośrodków szkoleniowych i przedsiębiorstw. Nasze badania, rozwój naszych zasobów – to wszystko realizowane jest przez Twoich rówieśników. Jesteśmy zainteresowani tylko i wyłącznie potencjałem pedagogicznym – nie trikami, chwytami i gadżetami. Tworzymy solidne metodologie ewaluacji. Chcemy, aby narzędzia, które tworzymy, były dla Ciebie wartościowe, a raporty – godne przeczytania. Angażując się w projekt:

  • Intuicyjnie nauczysz się korzystania z potężnych narzędzi, dzięki którym zaangażujesz swoich studentów do wykorzystania telefonu i tableta do nauki.
  • Możesz ocenić pedagogiczny potencjał cyfrowego i mobilnego nauczania
  • Istotnie zwiększysz swoje umiejętności cyfrowe
1
audyt obejmujący Unię Europejską
20
rekomendowanych narzędzi pedagogicznych
60
minut na zdobycie nowej umiejętności
12000
nauczycieli

Korzyści dla nas

WPŁYW

Projekt MODERN stara się zwiększyć akceptację wykorzystania telefonu komórkowego jako sprzymierzeńca, dzięki któremu trenerzy i nauczyciele zwiększą swoją wiedzę na temat dostępnych narzędzi i odpowiednich strategii pedagogicznych. W rezultacie, zwiększą oni swoją pewność siebie i będą zdolni do wybrania i właściwego wykorzystania cyfrowych zasobów w trakcie codziennego procesu nauczania swoich podopiecznych.

Wierzymy, że wywoła to reakcję zwrotną. Studenci będą mogli wykorzystać to usprawnienie, zdalnie zarządzając swoim procesem nauki, mając swobodny dostęp do nauki z każdego miejsca, nie tylko ze szkolnej ławki. Wykorzystanie cyfrowych urządzeń pozwoli również na polepszenie swoich kompetencji nauczycielom, którzy w efekcie tego uczynią swoją uczelnię/instytucję bardziej konkurencyjną i atrakcyjną dla studentów, a przede wszystkim – dającą większe możliwości.

Do roku 2017, z Twoją pomocą, zamierzamy:

reveal

ukazać jak stworzyć pedagogiczną strategię i polepszyć efekty nauczania poprzez wykorzystanie interaktywnych technologii cyfrowych, w szczególności tych, które są zarządzane przez studenta i dostępne są na telefon/tablet

showcase

zaprezentować 20 najlepszych zasobów interaktywnego cyfrowego nauczania i przedstawić praktyczne porady w zakresie ich wykorzystania

increase

zwiększyć umiejętności i pewność siebie wśród nauczycieli i trenerów, aby wprowadzili oni cyfrowe zasoby do swoich codziennych metod nauczania

INFORMACJE O PARTNERACH

INFORMACJE O PARTNERACH

5s

Nasze partnerstwo składa się ze specjalistów z dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego, a także szkolnictwa wyższego. Są wśród nas przedsiębiorcy, organizacje non-profit oraz jednostki z sektora publicznego. Projekt zarządzany jest przez Canice Consulting, międzynarodową firmę doradczą w dziedzinie biznesu kształcenia i szkolenia zawodowego, zwiększającą swoją specjalizację w ramach cyfrowego e-learningu i platform marketingowych. W projekcie występuje również Universitat Politecnia de Valencia (Hiszpania), instytucja szkolnictwa wyższego znana ze swojego poświęcenia na rzecz dostarczania studentom zintegrowanej edukacji poprzez tworzenie, rozwój i krytyczną refleksję. Następnym zaangażowanym w projekt partnerem jest Uniwersytet Szczeciński (Polska), uczelnia wyższa znana z zaangażowania na rzecz współpracy jako środka do osiągnięcia doskonałości. Momentum Consulting natomiast w projekcie poprowadzi proces tworzenia zasobów – to irlandzka organizacja szkoleniowa zorientowana na rozwój programów kształcenia i platform, które umożliwiają przedsiębiorcom, pracownikom i młodym ludziom wejście do świata pracy, tak aby mogli oni w pełni uczestniczyć w procesach zachodzących na rynku pracy. Projekt uzupełniają EUCEN – największe europejskie interdyscyplinarne stowarzyszenie na rzecz uczenia się przez całe życie, a także EfVET – unikalne europejskie stowarzyszenie stworzone przez i dla osób zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym we wszystkich krajach Europy.

Bądź na bieżąco